CLEAR-logo Clear-creativity_and_innovation

The_project
Partnership
News_events
Downloads_links
Members_only
facebook_clearTwitter_clear
Prosjektet english italiano español  norsk

CLEAR prosjektet tar sikte på å utvikle bedre strategier livslang lærings ved å utforme et pedagogisk rammeverk som øker bevisstheten om betydningen av kreativitet for å styrke enkeltpersoner og for å overføre og utvikle innovasjon i organisasjoner.

CLEAR vil analysere politikk og tilnærminger for å utvikle kreativitet i samarbeidslandene, og vil finne god praksis realisert i tre deler av utdanning: vitenskapelig og teknisk faglig utdanning, post akademisk / utøvende / ikke akademisk høyere utdanning og videreutdanning. Målet med prosjektet er å dele og overføre god praksis.

CLEAR vil bli realisert av et konsortium av syv organisasjoner som er aktive i utdannings- og opplæringssektoren.


Project presentation

Organisering av arbeidet:

CLEAR_wbs

 
Clear c- creativity and innovation - To spread creativity practices to foster innovation in Italy, United Kingdom, Belgium, Spain and Norway by involving practitioners and policy makers in learning frameworks design and awareness raising events.